SK EN DE PL HU FR IT

O penzióne

 

Sieť penziónov Kiska Vás víta v novootvorenom Penzióne nachádzajúcom sa  priamo v centre starobylého mesta Levoča, v lokalite SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO.
Budova penziónu je bývalý meštiansky dom v prevládajúcom renesančnom štýle. Dom je súčasťou radovej zástavby tvoriacej základnú líniu meštianskych domov v centre mesta. Meštiansky dom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v interiéri ako aj  v exteriéri v období rokov 2012-2015.


 
História mesta  sa začala písať začiatkom 13. storočia, kedy sa pri pôvodných slovanských osadách, na území dnešnej Levoče,  usídlili nemeckí prisťahovalci.  Príchod Sasov znamenal pre Spiš značný rozvoj v  obchodovaní, remeslách   i baníctve. Hlavným mestom Spoločenstva spišských Sasov sa stala práve Levoča.  Zásluhou výhodnej polohy, na križovatke starých obchodných ciest a prostredníctvom panovníkmi udelených politických i hospodárskych výsad, došlo k najväčšiemu rozkvetu Levoče v oblasti architektúry, vzdelanosti, kultúry, umenia i remesiel v 15. a 16. storočí. Bola jedným z ústredných centier renesancie a humanizmu. Patrila medzi najvýznamnejšie slobodné kráľovské mesta Uhorska. 
(zdroj: 
http://ik.levoca.eu/historia-mesta/)
kezmarok.penzionkiska.sk
levocskadolina.penzionkiska.sk
Copyright © 2014 | Created by Created by RB Team | www.rbteam.eu